Slide background

Projekt ELEKTROMOBILITA společnosti Cargologix s.r.o.

Účastníme se projektu EU v operačmím programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Elektromobilita – Cargologix s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007300
Realizace: 01.08.2016 – 31.12.2018

Projekt žadatele Cargologix s.r.o. v rámci I. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. Projekt je spolufinancován EU.

cargologixcargologixcargologixcargologixcargologixcargologix
Rychlý kontakt