Slide background

Podnikové vzdélávání zaměstnanců společnosti Cargologix s.r.o.

Účastníme se projektu EU v operačním programu Zaměstnanost
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Cargologix s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005165
Realizace: 1.3.2017 až 28.2.2019

Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Cargologix s.r.o. v odborných kurzech s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je spolufinancován EU.

cargologixcargologixcargologixcargologixcargologixcargologix
Rychlý kontakt